شرکت کشت و صنعت شهریار هشتگرد

خدمات

۰۹۱۲۷۲۹۹۱۶۸       

شرکت کشت و صنعت شهریار هشتگرد

تهران،الهیه،خیابان مریم شرقی،پلاک ۴۰

۱۳۹۷/۸/۶

شرکت کشت و صنعت شهریار هشتگرد

شرکت کشت و صنعت شهریار هشتگرد در زمینه خدمات کشاورزی و فروش بذر و احداث فضای سبز فعالیت دارد.


تلفن: 09127299168
آدرس: تهران،الهیه،خیابان مریم شرقی،پلاک 40

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.