شرکت کشت گستر تبریز

۰۴۱۴ xxx ۹۴۳۵      
۰۹۱۴ xxx ۵۱۹۸       

شرکت کشت گستر تبریز

کیلومتر۳۶ جاده تهران، حد فاصل قوری گول و کرگان

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

شرکت کشت گستر تبریز

لیست تولیدات: عمیق کار دیمDD225با ردیفهای 9 الی 17،دستگاه آبیاری بارانی سنترپیوت،دستگاه کشت مستقیم،بذر کار کود کار آبی 17-19-16 ردیفه فاروئردار،بذر کار ریز دانه کار کشت کلزا 17 و 19 ردیفه
خاکورز حفاظتی طرح سوئد ،چاپر تک ردیفه طرح کلاس ،تریلی پشت تراکتور (2 تن و 4 تن ترمزدار)،کولتیواتور، علوفه خرد کن،کانکس.


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم