شرکت کیمیا کوب کویر

۰۲۳۳ xxx ۶۴۶۶      
۰۲۳۳ xxx ۶۴۶۶       
شرکت کیمیا کوب کویر
شرکت کیمیا کوب کویر

شرکت کیمیا کوب کویر

سمنان،خیابان ولیعصر،مجتمع بعثت،طبقه ۵

بروز شده در : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید : 20

شرکت کیمیا کوب کویر

شرکت کیمیا کوب کویر در زمینه مشاوره،طراحی و آبیاری فعالیت دارد.


آدرس:سمنان،خیابان ولیعصر،مجتمع بعثت،طبقه 5

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.