شرکت کیمیا کوب کویر

۰۲۳۳۳۳۳۶۴۶۶       

شرکت کیمیا کوب کویر

قیمت : توافقی

سمنان،خیابان ولیعصر،مجتمع بعثت،طبقه ۵

۱۳۹۷/۸/۲۸

شرکت کیمیا کوب کویر

شرکت کیمیا کوب کویر در زمینه مشاوره،طراحی و آبیاری فعالیت دارد.

تلفن:02333336466
آدرس:سمنان،خیابان ولیعصر،مجتمع بعثت،طبقه 5

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.