شهرک گلخانه ای آوه

کارشناس

۰۸۶۴۲۴۳۴۴۴۶       

شهرک گلخانه ای آوه

مرکزی،کیلومتر ۱۳۰ بزرگراه تهران-ساوه-سلفچگان،خروجی شهرک گلخانه

۱۳۹۷/۷/۳۰

شهرک گلخانه ای آوه

شهرک گلخانه ای آوه در زمینه کشت انواع صیفی جات ،گل های رز هلندی و لیلیوم، توت فرنگی ، آلوئه ورا و گیاهان دارویی فعالیت دارد.

تلفن: 08642434446
آدرس: مرکزی،کیلومتر 130 بزرگراه تهران-ساوه-سلفچگان،خروجی شهرک گلخانه

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.