صفایی (بذر و سم)

۰۲۱۵ xxx ۰۶۷۰      
۰۲۱۵ xxx ۰۶۷۰       
صفایی (بذر و سم)
صفایی (بذر و سم)

صفایی (بذر و سم)

تهران،چهارراه مولوی،خیابان صاحب جمع،پلاک ۱۲۸

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

صفایی (بذر و سم)

صفایی (بذر و سم) در زمینه فروش بذر و سم و سمپاش فعالیت دارد.

تلفن: 02155620670
آدرس: تهران،چهارراه مولوی،خیابان صاحب جمع،پلاک 128

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.