صفایی (بذر و سم)

خدمات

۰۲۱۵۵۶۲۰۶۷۰       

صفایی (بذر و سم)

تهران،چهارراه مولوی،خیابان صاحب جمع،پلاک ۱۲۸

۱۳۹۷/۸/۶

صفایی (بذر و سم)

صفایی (بذر و سم) در زمینه فروش بذر و سم و سمپاش فعالیت دارد.

تلفن: 02155620670
آدرس: تهران،چهارراه مولوی،خیابان صاحب جمع،پلاک 128

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.