مهدی ثقفی

۰۹۱۵ xxx ۵۵۳۹      
۰۹۱۵ xxx ۵۵۳۹       
فروش دروگر BCS اصلی
فروش دروگر BCS اصلی

فروش دروگر BCS اصلی

خراسان جنوبی شهرستان سرایان

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

فروش یک دستگاه دروگر BCS در حد نو کارکرد 300 ساعت فنی سالم فروش بعلت داشتن شریک