مهدی ثقفی

فروشنده

۰۹۱۵۳۳۴۵۵۳۹       

فروش دروگر BCS اصلی

خراسان جنوبی شهرستان سرایان

۱۳۹۴/۲/۸

فروش یک دستگاه دروگر BCS در حد نو کارکرد 300 ساعت فنی سالم فروش بعلت داشتن شریک