منوچهر لك

۰۶۶۴ xxx ۴۶۷۳      
۰۹۱۶ xxx ۷۶۹۶       

فروش گردو تازه پوست كاغذي

لرستان - دورود بلوارجهاد گران جهاد ۱۳

بروز شده در : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

فروش گردو 

گردوي تازه پوست كاغذي با طعمي خوش . چيده شده از باغات گردوي روستاي سيوله منطقه پاچه لك ازنا. قيمت پيشنهادي هر كيلو ۲۳۰۰۰ تومان. 


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.