امید

۰۹۱۸ xxx ۳۷۲۹       
مشاوره ساخت گلخانه رز
مشاوره ساخت گلخانه رز

مشاوره ساخت گلخانه رز

تهران کیلومتر ۱۷ تهران کرج بلوار پزوهش دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی

بروز شده در : ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

مشاوره ساخت گلخانه رز

چندین سال در گلخانه رز فعالیت داشته ام و توانسته ام یافته های علمی را بهمراه تجربه در سطح عملی وتولید بهینه به کار ببرم.


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.