مهندسین مشاور خزر آب

خدمات

۰۱۱۳۳۳۴۵۳۱۵       

مهندسین مشاور خزر آب

مازندران،ساری،بلوار پاسداران،خیابان ۲۴ متری رفیع،کوچه خزر

۱۳۹۷/۸/۲۸

مهندسین مشاور خزر آب

مهندسین مشاور خزر آب در زمینه مشاوره و طراحی و آبیاری و شبکه جمع آوری فاضلاب و آبیاری و زهکشی فعالیت دارد.


تلفن:01133345315
آدرس:مازندران،ساری،بلوار پاسداران،خیابان 24 متری رفیع،کوچه خزر

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.