مهندسین مشاور خزر آب

۰۱۱۳ xxx ۵۳۱۵      
۰۱۱۳ xxx ۵۳۱۵       
مهندسین مشاور خزر آب
مهندسین مشاور خزر آب

مهندسین مشاور خزر آب

مازندران،ساری،بلوار پاسداران،خیابان ۲۴ متری رفیع،کوچه خزر

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

مهندسین مشاور خزر آب

مهندسین مشاور خزر آب در زمینه مشاوره و طراحی و آبیاری و شبکه جمع آوری فاضلاب و آبیاری و زهکشی فعالیت دارد.


تلفن:01133345315
آدرس:مازندران،ساری،بلوار پاسداران،خیابان 24 متری رفیع،کوچه خزر

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.