پخش و فروشگاه پردیس سبز(مصطفی بلالی)

فروشنده

۰۹۱۲۱۳۴۱۲۵۷       

پخش و فروشگاه پردیس سبز(مصطفی بلالی)

تهران،خیابان ناصرخسرو،نبش کوچه امام جمعه،پلاک ۲۵۳

۱۳۹۷/۷/۲۴

پخش و فروشگاه پردیس سبز(مصظفی بلالی)

پخش و فروشگاه پردیس سبز(مصطفی بلالی) در زمینه فروش سموم شیمیایی و دفع آفات فعالیت میکند و همچنین متخصص سموم خانگی ، کشاورزی و بهداشت محیطی (سیلو و انباری) می باشد.

تلفن: 02133950159
آدرس: تهران،خیابان ناصرخسرو،نبش کوچه امام جمعه،پلاک 253

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.