بهرویش

۰۳۱۳ xxx ۵۱۵۸      
۰۳۱۳ xxx ۵۸۵۱       

گزارش تخلف


گزارش مشکل


در صورت وجود مشکل در هر قسمت از آگهی لطفا به ما گزارش دهید.

لطفا مشکل مورد نظر خود را وارد کنید
کودهای نواگرو ایتالیا,بهرویش
کودهای نواگرو ایتالیا,بهرویش

کودهای نواگرو ایتالیا,بهرویش

اصفهان

بروز شده در : ۶ فروردین ۱۳۹۸

بازدید : 41

جهت بازدید از سایت کلیک کنید!

کودهای نواگرو ایتالیا نوافول: توسعه دهنده زیستی بر مبنای اسیدهای آمینه و عصاره های گیاهی - آمینواسید، پپتید و پلی پپتید با منشاء گیاهی و حیوانی - عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزوم - گلایسین بتائین - CEV عصاره گیاهی نوادوس: کمک به رسیدن کامل و رنگ آوری میوه - منو دی تری ساکاریدها - آمینواسیدهای متیونین و فنیل آلانین - نمک های پتاسیم نواتر: توسعه دهنده میکروارگانیسم ها و احیا کننده میکروفلور خاک - آمینواسید، پپتید و پلی پپتید با منشاء گیاهی و حیوانی - عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزوم - اسیدهای هیومیک و فولویک از منبع لئوناردیت - پلی ساکاریدها آلگامین: محرک رشد بر پایه جلبک های دریایی و اسیدهای آمینه - عصاره جلب دریایی آسکوفیلوم نودوزوم - اسید آمینه های محرک رشد - کربن و نیتروژن ارگانیک تریپتون: محرک رشد طبیعی با مقادیر بالایی از تریپتوفان - آمینواسید، پپتید و پلی پپتید با منشاء گیاهی و حیوانی - عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزوم - تریپتوفان - CEV عصاره گیاهی رادیمکس: توسعه دهنده ریشه بر پایه اسیدهای آمینه و عصاره های گیاهی - آمینواسید، پپتید و پلی پپتید با منشاء گیاهی و حیوانی - عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزوم - گلایسین بتائین - پلی ساکاریدها یومیک 18: اسیدهیومیک و اسید فولویک - ازت ارگانیک - کربن ارگانیک - اسیدهای هیومیک و فولویک از منبع لئوناردیت بیوکار: فعال کننده رشد و ضد استرس بر پایه اسیدهای آمینه بویژه گلایسین بتائین - آمینواسید، پپتید و پلی پپتید با منشاء گیاهی و حیوانی - گلایسین بتائین - CEV عصاره گیاهی بُر: اصلاح کننده و رفع کمبود عنصر بر - بر محلول در آب 11% - کمپلکس شده با منواتانول آمین دیسال کا: کلسیم کمپلکس شده با پلی هیدروکسی کربوکسیلیک - 10% اکسید کلسیم محلول در آب - اسیدهای پلی هیدروکسی کربوکسیلیک اکتی کلسیم- منیزیم: رفع کمبود و افزایش انبارداری محصول با کلسیم-منیزیم - 11% اکسید کلسیم محلول در آب - 40/3 % اکسید منیزیم محلول در آب انواع کودهای مایسا: _کودهای اسیدهیومیک _کودهای N.P.K : با فرمول های 20-20-20، 36-12-12، 30-5-15، آدرس: اصفهان، ضلع غربی اتوبان خیام، حد فاصل خیابان اشرفی اصفهانی و بلوار آتشگاه، جنب فروشگاه اصفهان بذر

 ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پنجشنبه ها 8 صبح تا 1:30 ظهر


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.