احسان

۰۹۱۵ xxx ۳۲۳۸      
۰۹۱۵ xxx ۳۲۳۸       
کود ارگانیک آرین
کود ارگانیک آرین

کود ارگانیک آرین

آدرسی برای این آگهی ثبت نشده است.

بروز شده در : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

بازدید : 23

کود ارگانیک آرین

-بهبود فتوسنتز - تولید مطلوب کلروفیل - بهبود فعالیت آنزیم - غیر شیمیایی و غیر هورمونی - افزایش محصول از ۲۰٪ تا ۵۰۰٪ - حاوی مواد مغذی مورد نیاز برای گیاهان است - بهبود سبز، طراوت و رشد مطلوب گیاهان - مقاومت در مقابل تغییرات دما و هوا و همچنین مقاومت در برابر آفات - بهبود عملکرد و میزان تولید و در نتیجه بیشتر صرفه جویی در هزینه های خرید غلات و سایر محصولات کشاورزی - افزایش بهره وری از نظر تعداد، وزن و حجم محصولات - طول عمر محصولات یخچال با حفظ کیفیت محصولات و اجتناب از وقوع نكروز گیاهی - بهبود و حفاظت از خاک و جلوگیری از آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی و سازگاری کامل با محیط زیست - امکان استفاده از این کود در تمام ۴ فصل وجود دارد - این می تواند به عنوان یک مکمل همراه با کود دیگر مانند کود حیوانی و زیستی استفاده شود.


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.