طاهر طاهری

۰۹۱۵۳۷۲۱۴۶۷       

کود بذر سم ادوات ، اسفراین

قیمت : توافقی

اسفراین

۱۳۹۳/۹/۲۵

موسسه کشاورزی مهندس طاهری آماده ارایه خدمات تجویز کود ،بذر ،سم و فروش ادوات در شهرستان اسفراین می باشد با بیش از 8 سال سابقه در این زمینه فروش و کارشناسی