طاهر طاهری

۰۵۸۳ xxx ۶۰۳۰      
۰۹۱۵ xxx ۱۴۶۷       
کود بذر سم ادوات ، اسفراین
کود بذر سم ادوات ، اسفراین

کود بذر سم ادوات ، اسفراین

اسفراین

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

موسسه کشاورزی مهندس طاهری آماده ارایه خدمات تجویز کود ،بذر ،سم و فروش ادوات در شهرستان اسفراین می باشد با بیش از 8 سال سابقه در این زمینه فروش و کارشناسی