موسی حسینی

۰۹۳۹ xxx ۲۳۷۳      
۰۹۱۹ xxx ۸۱۸۵       
گل سینری بزرگ و میناتور
گل سینری بزرگ و میناتور

گل سینری بزرگ و میناتور

تهران،پاکدشت،انتهای بلوار شهدای روستای فلیستان

بروز شده در : ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

گل گلدونی سینری دو نوع بزرگ و مینیاتور در رنگ های مختلف موجود است.در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.