موسی حسینی

فروشنده

۰۹۱۹۸۱۶۸۱۸۵       

گل سینری بزرگ و میناتور

تهران،پاکدشت،انتهای بلوار شهدای روستای فلیستان

۱۳۹۶/۱۲/۶

گل گلدونی سینری دو نوع بزرگ و مینیاتور در رنگ های مختلف موجود است تلگرام:۰۹۳۹۵۱۰۲۳۷۳