موسی حسینی

۰۹۳۹ xxx ۲۳۷۳      
۰۹۱۹ xxx ۸۱۸۵       
گل سینری بزرگ و میناتور
گل سینری بزرگ و میناتور

گل سینری بزرگ و میناتور

تهران،پاکدشت،انتهای بلوار شهدای روستای فلیستان

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

گل گلدونی سینری دو نوع بزرگ و مینیاتور در رنگ های مختلف موجود است تلگرام:۰۹۳۹۵۱۰۲۳۷۳