3903 بازدید

کارشناس و ناظر زمینهای کشاورزی،اهواز

آگهی دهنده: کعبی

بازدید از مزارع گندم،جو،برنج و صیفی جات و کارشناسی همراه با تجویز سم و کود در اسرع وقت ضمنا اینجانب مشغول به کشاورزی هستم و کلیه مراحل بیش از سی هکتار زمین را از کاشت تا برداشت انجام میدهم. کشاورزی در کنار کارشناسی مساویست با هزینه کمتر و درآمد بیشتر

این آگهی را به دوستان خود معرفی کنید: telegram Twitter Facebook Google LinkedIn Email Pinterest Print

آی کشت