5014 بازدید

انجمن صنفي توليدكنندگان كودهاي آلي مشهد

آگهی دهنده: برجسته

انجمن صنفي توليدكنندگان كودهای آلي مشهد

شورای اقتصادی انجمن صنفي توليدكنندگان كودهای آلی در مورخ 1/7/1393 با مديريت آقای برجسته بازرس اصلي انجمن كودهاي آلي با هدف تشكيل هلدينگ تخصصي كشاورزي فعاليت خود را آغاز نموده است كه برخي از اهداف شورا به حضور معرفي ميگردد:
- تشكيل هلدينگ تخصصي كشاورزي از صنايع برتر كشور
- عرضه مستقيم نهاده هاي كشاورزي در سراسر كشور و حذف واسطه ها
- تضمين كيفيت محصولات همزمان با فرهنگ سازي و ترويج مصرف كودهاي آلي و كشاورزي پيشرو
- اعطاي نمايندگي و بازاريابي فروش محصولات و توليدات اعضاء در سراسر كشور
- معرفي هر چه بهتر توانمندي هاي اعضاء و رفع تمامي نيازهاي كشاورزان توسط اعضاء
- ايجاد ابزار تبليغاتي مناسب ، معرفي و درج محصولات اعضاء در سايت و چاپ در نشريه انجمن
- توزيع نشريه انجمن در تمامي بازارهاي هدف و ايجاد بازارهاي جديد انشاالله بتوانيم با حضور و مشاركت صنايع مرتبط در هلدينگ تخصصی كشاورزی شورای اقتصادی انجمن گامی مثبت براي كشاورزی سالم و پايدار برداريم.
انجمن صنفي كارفرمايی كودهای آلی استان خراسان رضوی با شماره ثبت 314-10-2/3 در مهرماه سال 1390 با حضور جمعي از توليدكنندگان كه هريك داراي سابقه فعاليت چندين ساله در زمينه توليد كود و توليدات كشاورزي مي باشند ، تاسيس شد .
بنيان گذاران اين مجموعه در ارائه خدمات متعددي مانند ارائه مشاوره به توليدكنندگان در جهت ارتقاء سطح كيفي توليدات ، برگزاري دوره هاي آموزشي ، خريد مواد اوليه ( ورمي ، كود دامي ، نهاده هاي كشاورزي و... ) با قيمت مناسب ، بازاريابي و فروش توليدات اعضاي انجمن ، تهيه ماشين آلات موردنياز براي توليد كودهاي آلي فعاليت دارند .
از اهداف بنيان گذاران اين انجمن تحقق بخشيدن به توسعه كشاورزي پايدار ،استمرار توليد ،توليد محصولي عاري از هر گونه اثر سوء ،حفظ محيط زيست ، ساماندهي واحدهاي توليدي ، تعامل و ارتباط توليدكنندگان با يكديگر و تبادل اطلاعات و افزايش كيفيت محصولات توليدي مي باشد .
اهداف انجمن
1. اجراي ماده 131قانون كارجمهوري اسلامي ايران وآئين نامه هاي انجمن هاي صنفي به منظورحفظ حقوق ومنافع مشروع وقانوني وبهبود وضع اقتصادي توليدكنندگان
2. برنامه ريزي براي تأمين نياز توليد كنندگان ، آموزش ، پژوهش ، توسعه
3. سعي در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد
4. سعي دربهبود كيفيت توليدات يا بررسي شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت
5. ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط
6. همكاري با انجمن هاي صنفي و كانونهاي مربوط و ساير تشكل ها برنامه هاي آتي انجمن
7. اخذ سهميه گوگرد ، فسفات ، پتاس ، اوره و بنتونيت مورد نياز توليد كنندگان (جهت غني كردن كودهاي آلي) به قيمت بورس ازشركتهاي گاز و پتروشيمي بجنورد وشركت كيان ارژن اراك (توافقات اوليه بعمل آمده است.)
8. جمع آوري اطلاعات توليد كنندگان ازنظرحجم توليد ماهانه و سالانه جهت فروش با تحويل مستقيم به كشاورزان و ديگر متقاضيان كود
9. هماهنگي با مسئولين محترم جهاد كشاورزي ، استانداري، اداره كار واموراجتماعي و تعاون و ديگر ارگان ها در رابطه با بهبود بخشيدن صنعت كودهاي آلي
10. برنامه ريزي و هماهنگي جهت اخذ تسهيلات زود بازده
11. تشكيل كميته هاي آموزش وپژوهش، فني وبازرسي،استفاده ازتجارب ارزنده اساتيد دانشگاهها، مركزتحقيقات وكارشناسان دلسوزجهاد كشاورزي جهت ارتقاء بهره وري توليدات
12. برنامه ريزي وشركت در نمايشگاه هاي مرتبط و معرفي هرچه بهتر كودهاي آلي
13. برنامه ريزي درجهت ايجاد واحد فروش محصولات با مشاركت اعضاي انجمن
14. نظارت مستقيم بر عملكرد توليدكنندگان كودهاي آلي
15. هماهنگي با آزمايشگاه هاي آب و خاك سراسر استـان جهت آزمـايش نمونه توليدات اعضاء انجمن توسط كارشناسان خبره و متخصصان و ارائه خدمات ويژه درهزينه هاي آزمايشگاه انجمن صنفي كودهاي آلي استان خراسان رضوی آمادگي كامل دارد كه از تجـارب ارزنـده ارگانهـا و سازمانهـاي مرتبط و اشخاصي كه دراين راستا تجربياتي كسب نموده اند به نحـو احسن و مطلوب استفاده نمايد.
به اميـد روزي كه حجم و كيفـيت توليـدات كـودهاي آلي به صورتي باشد كه پاسخگـوي تقـاضاي كشاورزان زحمتكش كشور عزيزمان ايران باشيم. انشـاالله

اهداف شورای اقتصادی انجمن صنفي توليدكنندگان كودهاي آلي :

- تشكيل هلدينگ تخصصي كشاورزي از صنايع برتر كشور
- عرضه مستقيم نهاده هاي كشاورزي در سراسر كشور و حذف واسطه ها
- تضمين كيفيت محصولات همزمان با فرهنگ سازي و ترويج مصرف كودهاي آلي و كشاورزي پيشرو
- اعطاي نمايندگي و بازاريابي فروش محصولات و توليدات اعضاء در سراسر كشور
- معرفي هر چه بهتر توانمندي هاي اعضاء و رفع تمامي نيازهاي كشاورزان توسط اعضاء
- ايجاد ابزار تبليغاتي مناسب ، معرفي و درج محصولات اعضاء در سايت و چاپ در نشريه انجمن - توزيع نشريه انجمن در تمامي بازارهاي هدف و ايجاد بازارهاي جديد انشاالله بتوانيم با حضور و مشاركت صنايع مرتبط در هلدينگ تخصصی كشاورزی شورای اقتصادی انجمن گامی مثبت براي كشاورزی سالم و پايدار برداريم.
آدرس: مشهد- خيابان سناباد- سناباد 46- بن بست اول سمت چپ- پلاك 92 - ساختمان انجمن صنفي توليدكنندگان كودهای آلی
آدرس اينترنتي: www.anjomankoud.ir
مديريت شوراي اقتصادي: جناب آقاي مهندس وحيد برجسته
ایمیل: anjomankoud.ir@gmail.com

این آگهی را به دوستان خود معرفی کنید: telegram Twitter Facebook Google LinkedIn Email Pinterest Print

آی کشت