1193 بازدید

کود مخصوص خربزه کراپی مکس ام ال

آگهی دهنده: شرکت تعاونی رشد رهنمون طوس

کود مخصوص خربزه کراپی مکس ام ال
خربزه گیاهی است که به دلیل رشد سریع در صورت عدم تامین به موقع عناصر غذایی با افت عملکرد و کیفیت مواجه خواهد شد. 
افزون بر این از آنجاکه گل های خربزه تنها برای مدت کوتاهی دوام دارند عدم محدودیت عناصر غذایی در زمان گرده افشانی نیز بسیار مهم است. 
با وجود این چنانچه مصرف عناصر غذایی به صورت متعادل نباشد عملکرد مورد انتظار بدست نخواهد آمد. 
کراپی مکس (ام ال) ترکیبی است که به منظور تامین متعادل عناصر غذایی مورد نیاز خربزه در زمان های بحرانی رشد گیاه فرموله شده است. 
 معرفي کراپی مکس (ام ال) ترکیب متعادلي از کلیه عناصر غذایی ضروی گیاه (ماکرو و میکرو) به همراه ۲۰ نوع اسید آمینه، مقدار قابل توجهي اسيد های آلی و محرک های رشد رویشی و زایشی گياه است . 
اين تركيب که به صورت محلول پاشي قابل استفاده است بر اساس نیاز غذایی خربزه برای بدست آوردن بیشترین عملکرد کم و کیفی فرموله شده است. 
وجود اسید های آلی، پتاسیم و فسفر کافی به همراه بور، روی و آهن در کراپی مکس (ام ال) براي جلوگيري از ترک خوردگی و ضخیم شدن پوست، افزایش قند و نقل و انتقال آن به میوه بسیار موثر است


این آگهی را به دوستان خود معرفی کنید: telegram Twitter Facebook Google LinkedIn Email Pinterest Print

آی کشت