323 بازدید

شرکت همیار دشت آبرون تهیه و تامین نهاده ها و محصولات کشاورزی

آگهی دهنده: شرکت همیار دشت آبرون

شرکت همیار دشت آبرون تهیه و تامین نهاده ها و محصولات کشاورزی

شرکت همیار دشت آبرون نمایندگی رسمی و انحصاری شرکت KIMITEC اسپانیا در ایران. شرکت همیار دشت آبرون نمایندگی رسمی و انحصاری شرکت MACASA-LABIN اسپانیا در ایران. شرکت همیاردشت آبرون نمایندگی رسمی و انحصاری شرکت ITM TURHOL(ترکیه- هلند) در ایران

این آگهی را به دوستان خود معرفی کنید: telegram Twitter Facebook Google LinkedIn Email Pinterest Print

آی کشت