6830 بازدید

کود ویژه گندم

آگهی دهنده: کیا سبز آشیان کوشا

کود ویژه گندم 

کود پیشنهادی گندم AZOFOL-G NPK (20-10-10)+TE NPK (9-7-7)+T AZOFOL-LG گندم از مهم‌ ترین غلات است. این گیاه درگونه‌های وحشی و اهلی موجود است. گندم از گیاهان گلدار تک‌لپه‌ای‌ یک ساله و تیره گندمیان و از خانواده گرامینه‌ها است. گندم، گل آذین سنبله‌ای دارد. ازهرگره آن یک برگ به وجودمی آید. سنبلچه گندم متشکل ازدوگلوم و سه گلچه می باشد. گاهی تعداد گلچه‌ها به ۹ هم می‌رسد. دانه گندم بین دو پوشش قاشق مانند به نامهای پوشک بیرونی (لما) و پوشک درونی (پالئا) قرار گرفته‌است. برگهای گندم مانند برگهای سایر غلات (به جز ذرت و ارزن)، نازک و کم عرض بوده و زبانه‌های کوچکی دارند. برای رسیدن به عملکردهای بالای غلات مخصوصاً گندم و برداشت زیاد در سطح زیرکشت، نیازمند تامین مواد غذایی مورد نیاز غلات هستیم. این کود به دلیل دارا بودن درصد مناسب و قابل جذب پتاسیم تاثیر بسیار مطلوبی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت دانه گندم دارد. 
مراحل رشدی گندم مرحله جوانه زنی :دراین مرحله باید مقداری کود در اختیار گیاه قرار گیرد تا موجب رشد اولیه گیاهچه و شروع توسعه پنجه دهی و توسعه ریشه گردد. اگر میزان کود محلول در خاک کم باشد علائم کمبود ازت بشکل زردی گیاه و کوچک ماندن برگها و حجم کم ریشه خود را نشان می دهد. در این مرحله سطح مطلوبی از کود باید در اختیار گیاه قرار گیرد. 
مرحله پنجه زنی : کاربرد این کود در ابتدای پنجه زنی باعث بالا رفتن تعداد سنبله در واحد سطح و در نتیجه افزایش عملکرد مطلوب می گردد. 
ساقه رفتن : در این مرحله رشد گندم بسرعت افزایش پیدا می کند. و در این مرحله است که تعداد بالقوه دانه شکل می گیرد. و اندازه سنبله وتعداد سنبلچه ها ارتباط مستقیم به در دسترس قرار گرفتن مواد غذایی مورد نیاز گیاه بخصوص ازت دارد. کاهش ازت ویا ناکافی بودن ازت قابل جذب برای گیاه در این مرحله باعث می شود که تعداد سنبلچه ها بر روی سنبله کاهش یافته همچنین پنجه های تشکیل شده نیز دارای سنبله کوچک و سنبلچه های کم که تعدادی از آنها نیز عقیم (پوک) می باشند. که این خود موجب کاهش عملکرد کلی می شود. در این مرحله گیاه رشد حداکثر دارد وتعداد برگهای گیاه کامل شده وساخت کربوهیدرات ها به حداکثر رسیده وذخیره آنها افزایش یافته که این مواد ذخیره ای درمرحله پرشدن دانه موجب افزایش عملکرد دانه می گردد. همچنین ریشه به حداکثر توسعه خود رسیده وجذب کود نیزحداکثرمی باشد. و میزان تبخیر و تعرق بالای گیاه باعث جذب ازت شده و شستشوی ازت دراین مرحله کاهش پیدا می کند. 
قبل ازگلدهی (ظهور برگ پرچم) : این مرحله از رشد در انتهای مرحله ساقه رفتن است وآخرین برگ گیاه باز می شود. که سنبله(خوشه) توسط غلاف برگ پرچم پوشیده شده است هنوز جذب ازت توسط گیاه نسبتا بالا می باشد. در این مرحله برای حفظ سلامت برگ پرچم که بیشترین نقش را درتولید نهایی محصول ایفا می کند کاربرد ازت در این مرحله موجب افزایش عملکرد دانه در واحد سطح می شود. 
مرحله پرشدن دانه : جذب کود در این مرحله نسبت به سایر مراحل رشد گندم بخصوص مرحله ساقه رفتن وظهور برگ پرچم نسبتاً پایین است. دراین مرحله ازت(نیترات) در بافت گیاه تجمع پیدا کرده وکاربرد آن در این مرحله هیچ نقشی درافزایش عملکرد دانه ندارد. بلکه موجب افزایش پروتئین دانه آن می شود.کاربرد ازت دراین مرحله باید با احتیاط صورت گیرد.باید بعد از کاربرد ازت مزرعه را آبیاری نمود تا ازسوختگی برگها جلوگیری شود. زیرادرصورت سوختگی برگها عملکرد کاهش پیدا می کند. در این مرحله نیاز آبی گیاه بالا می باشد. 
مرحله رسیدن : درطی این مرحله دانه رطوبت از دست می دهد و به تدریج آماده برای برداشت می شود. 
توجه : محلول پاشی برگها باید در خنک ترین ساعات روز انجام شود .(عصر یا صبح زود) قبل از اختلاط با سایر سموم وکودها jartest انجام شودوپس از اطمینان از سازگاری فیزیکی در سطح کمی از مزرعه آزمایش و در صورت مثبت بودن اختلاط می توان آنرا در سطح وسیع بکار برد . 
جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق آدرس زیر وارد سایت کیا سبز شوید

این آگهی را به دوستان خود معرفی کنید: telegram Twitter Facebook Google LinkedIn Email Pinterest Print

آی کشت