2582 بازدید

سم دیکلرووس واستر حشره کش کشاورزی

آگهی دهنده: شرکت واسترگرین

سم دیکلرووس واستر حشره کش کشاورزی EC 50%

Dichlorvos Vaster 50% EC
سم دیکلرووسحشره کش تماسی، گوارشی، تنفسی و نفوذی
این آفت کش در بازار با نام تجاری ددواپ Dede Vap وجود دارد. سم دیکلرووس حشره کشی است از گروه ترکیبات ارگانوفسفره - مشتقات اسید فسفریک که بصورت غیر سیستمیک، با اثر تماسی، گوارشی، تنفسی و نفوذی به فرم امولسیون 50% EC فرموله می شود. این ترکیب خاصیت کنه کشی دارد ولی به دلیل دوام و باقی مانده کم روی محصول روی کنه ها ضعیف تر از حشرات عمل می کند. دیکلرووس را می توان علیه حشرات مکنده، شته ها، تریپس ها، مگس سفید سبزی، و جالیز، لار پروانه ها و سوسک ها (حشرات جونده) روی انواع گیاهان بکار برد.

این آگهی را به دوستان خود معرفی کنید: telegram Twitter Facebook Google LinkedIn Email Pinterest Print

آی کشت