2452 بازدید

سم اتیون آفت کش 47 درصد

آگهی دهنده: شرکت واسترگرین

سم اتیون آفت کش 47 درصد

Ethion

این آفت کش در بازار با نام اتیول وجود دارد. این حشره کش از گروه سموم فسفره آلی با خاصیت تماسی، گوارشی و غیر سیستمیک و با اثر قطعی روی آفات می باشد. اتیون از طریق جلوگیری از کارکرد آنزیم استیل کولین استراز باعث مرگ حشرات می شود. اتیون اثر ضربه ای شدید و دوره حفاظتی متوسط دارد. اتیون حشره کشی است که جهت كنترل انواع کنه، شته، تریپس، شپشک و سپردارهای درختان میوه سردسیری و مرکبات همچنین علیه بسیاری از لارو پروانه ها، زنجرک ها، پسیل ها و سایر آفات مکنده روی محصولاتی مانند انگور، پسته، سبزی جات و صیفی جات، پنبه، ذرت، سورگوم، توت فرنگی، گیاهان زینتی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.
سم اتیون بصورت همراه با روغن بصورت محلول پاشی زمستانه روی درختان در حال استراحت و خواب در زمستان، جهت از بین بردن تخم حشرات، کنه ها و شپشکها و فرم های متحرک کنه ها و سایر گونه های زمستان گذران موثر می باشد.
مرکبات- انواع شپشکها و سپردارها- 2-1.5 در هزار به همراه روغن برای سم پاشی درختان در حال استراحت در زمستان
درختان میوه- انواع شپشکها و سپردارها- 2-1.5 در هزار به همراه روغن

این آگهی را به دوستان خود معرفی کنید: telegram Twitter Facebook Google LinkedIn Email Pinterest Print

آی کشت