7051 بازدید

کود میکراپ میکرو میکس واستر گرین

آگهی دهنده: شرکت واسترگرین

کود میکراپ میکرو میکس واستر گرین

Micrap MicroMix EC FERTILIZER - SOLID MIX OF MICRONUTRIENTS WITH BORON (B), COBALT (Co), COPPER (Cu), IRON (Fe), MANGANESE (Mn), MOLYBDENUM (Mo), ZINC (Zn), MAGNESIUM (MgO) ALLOWED IN ORGANIC AGRICULTURE
ترکیبات:
 Water-soluble Boron........................................................ 0.5% Cobalt................................................................................0.1% Copper (Cu) ........................................................................3% Water-soluble Iron..............................................................4% EDTA Chelated Iron (Fe)......................................................4% Manganese (Mn).................................................................8% Water-soluble Molybdenum ............................................0.1% Zinc............................. .........................................................3% Magnesium Oxide................................................................9%
این ترکیب به منظور پیشگیری و درمان مشکلات ناشی از کمبود ریز مغذی ها در گیاهان مختلف مناسب می باشد . ریزمغذی ها در فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نقش به سزایی دارند . عناصر آهن ، مس و مولیبدن در فتوسنتز گیاه اهمیت دارند . عناصر بر و روی در جوانه زنی و رویش مجدد ریشه های جوان موثر می باشند و منگنز و منیزیم هم به عنوان کاتالیزور در بسیاری از فرآیندهای آنزیمی عمل می کنند .
این محصول در دامنه وسیعی از تغییرات PH (5/7-4) پایداری قابل قبولی دارد .
مصرف صحیح ریز مغذی ها باعث غنی شدن خاک از تمامی عناصر شده و باعث رشد مطلوب گیاه می گردد.
مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی(محلول پاشی):
درختان میوه
4-3 نوبت استفاده شود:
شروع رشد مجدد رویشی، در طول گلدهی و بعد از تشکیل میوه و در مورد بیماری های گیاهی که به علت کمبود ریزمغذی ها می باشد Kg/ha 1.5-1
کشت های باغی
3-2 نوبت استفاده شود:
از زمانی که در اولین فاز رشد رویشی اند و یا در بیماری های گیاهی که علت آن کمبود ریزمغذی ها می باشد Kg/ha 1.5-1
گل ها و گیاهان زینتی
3-2 نوبت استفاده شود:
از زمانی که در اولین فاز رشد رویشی اند و یا در بیماری های گیاهی که علت آن کمبود ریزمغذی ها می باشد Kg/ha 1.5-1
کود آبیاری :3-1.5 (kg/ha)

این آگهی را به دوستان خود معرفی کنید: telegram Twitter Facebook Google LinkedIn Email Pinterest Print

آی کشت