4681 بازدید

کود گرانفولیر 20-20-20

آگهی دهنده: شرکت واسترگرین

کود گرانفولیر 20-20-20 

Gran Foliar 20-20-20+Micro
ترکیبات:
Nitrogen(N)........................................................................20% 
Water-soluble Phosphorus Pentoxide (P2O5).....................20% 
Water-soluble Potassium Oxide (K2O)................................20% 
Water-soluble Boron (B)..................................................0.02% 
Copper (Cu)................................................................... ..0.01% 
Water-soluble Iron(Fe)................................................... .0.07%
EDTA Chelated Iron (Fe)............................................... ...0.07% 
Manganese (Mn)......................................................... ...0.06% 
Water-soluble Molybdenum (Mo)..................................0.001%
این کود کیفیت ، خلوص و حلالیت بسیار بالایی داشته و به دلیل دارا بودن میزان بسیار زیاد عناصر میکرو به همراه ازت ، فسفر و پتاسیم یکسان در تمام مراحل رشد رویشی در کلیه فصول سال توصیه می شود که باعث رشد سریع گیاه می گردد. اما در صورتیکه بعد از تشکیل میوه مصرف شود منجر به افزایش عملکرد گیاه و افزایش کیفیت میوه ها می گردد.
مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی: 
گلهای زینتی
میزان مصرف محلول پاشی
2-1.5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
میزان مصرف آبیاری
1-0.3 کیلوگرم در هکتار
کلیه محصولات زراعی
3-2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
1-0.3 کیلوگرم در هکتار
در صورت استفاده از این کود در محیط های بسته مانند گلخانه و کشتهای زیر پلاستیک
مقدار مصرف را نباید از 200 گرم در 100 لیتر آب (2/0%) افزایش داد. محلول پاشی برگی باید در ساعات خنک روز انجام شود.

این آگهی را به دوستان خود معرفی کنید: telegram Twitter Facebook Google LinkedIn Email Pinterest Print

آی کشت