شرکت رها انديش كاوان

۰۲۱۸ xxx ۶۱۳۱      
۰۲۱۸ xxx ۶۱۳۱       

گزارش تخلف


گزارش مشکل


در صورت وجود مشکل در هر قسمت از آگهی لطفا به ما گزارش دهید.

لطفا مشکل مورد نظر خود را وارد کنید
حشره کش ايندوكساكارب

حشره کش ايندوكساكارب

استان تهران, شهر تهران

خیابان الهیه - خیابان خزر شمالی - پلاک ۱۸

a.ahmadi@rahaandish.com

جهت بازدید از سایت کلیک کنید!

بروز شده در : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

بازدید : 31

حشره کش ايندوكساكارب

ايندوكساكارب حشره كشی است از گروه اكساديازين ها كه از طريق تماسی و گوارشی جذب و در بدن روی سيستم مركزی اعصاب حشرات تاثير گذاشته و سبب فلجی و توقف تغذيه آنها می شود.

نام محصول: سیب / آفت: کرم سیب / میزان مصرف: 0/45 لیتر در هزار لیتر آب
نام محصول: درخت به / آفت: کرم به / میزان مصرف: 0/45 لیتر در هزار لیتر آب
نام محصول: آلو / آفت: کرم آلو / میزان مصرف: 0/45 لیتر در هزار لیتر آب
نام محصول: پنبه / آفت: کرم قوزه پنبه / میزان مصرف: 0.2 تا 0.25 لیتر در هکتار
و ... .


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.