شرکت طرح و کار

۰۲۱۴ xxx ۲۷۷۶      
۰۲۱۴ xxx ۰۰۳۸       

گزارش تخلف


گزارش مشکل


در صورت وجود مشکل در هر قسمت از آگهی لطفا به ما گزارش دهید.

لطفا مشکل مورد نظر خود را وارد کنید
دستگاه تصفیه آب کشاورزی

دستگاه تصفیه آب کشاورزی

استان تهران, شهر تهران

فاز ۱،خیابان شهدا،ساختمان تشریفات ۲،واحد ۲۵

جهت بازدید از سایت کلیک کنید!

بروز شده در : ۲۵ دی ۱۳۹۸

بازدید : 14

دستگاه تصفیه آب کشاورزی

تصفیه آب کشاورزی جهت مقابله با شوری آب آبیاری و جهت جلوگیری از افت تولید محصولات کشاورزی و بایر شدن زمین و خاک به کار برده می شود. مهمترین دستاوردهای تصفیه آب کشاورزی کاهش شوری، جلوگیری از سدیمی شدن خاک، حذف عناصر سمی گیاهان و کاهش ترکیبات آنیونی آب می باشد.

تصفیه آب کشاورزی به روش هایی مانند اسمز معکوس سبب می گردد شوری آب کاهش یافته و به دلیل حذف سدیم، درصد جذب سدیم را کاهش داده که در دراز مدت مانع از بایر شدن خاک و اراضی می شود. افزایش میزان سدیم خاک به دلیل استفاده از آب های شور به تدریج سبب پدیده پراکندگی خاک می شود. همچنین آبیاری با آب شور سبب کاهش در میزان تولید محصول می گردد که می توان با تصفیه آب کشاورزی، این مشکلات را مرتفع نمود.

نوع خاک و ضرورت های تصفیه آب کشاورزی:
بافت خاک از روی اندازه ذرات تشکیل دهنده آن به سه گروه ذیل طبقه بندی می شود:
-  خاک شنی با ذرات بزرگتر از 0.02mm
- خاک سیلت با ذرات بین 0.02mm تا 0.002mm
- خاک رس با ذرات کوچکتر از 0.002mm

روش های کنترل نمک در کشاورزی:
جذب آب توسط گیاه و تبخیر سطحی موجب حرکت نمک به طرف سطح خاک می شود ولی اگر آب اضافی به زمین داده شود و یا از روش های تصفیه آب کشاورزی مانند اسمز معکوس استفاده گردد، جهت حرکت آب به سمت پایین شده و مقداری از نمک های خاک همراه با آن از دسترس ریشه خارج می گردد. به طور خلاصه روش های استفاده از آب های شور موارد ذیل می باشد:
- کوتاه کردن فاصله بین آبیاری
- انتخاب گیاه مناسب
- شستشوی خاک
- آبیاری قبل از کشت
- انتخاب محل بذرکاری
- تغییر روش آبیاری به روش های بارانی یا قطره ای
- تصفیه آب کشاورزی به روش هایی چون اسمز معکوس یا تعویض یونی
- زه کشی زمین استفاده از مواد شیمیایی مانند گچ.


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.