شرکت رها انديش كاوان

۰۲۱۸ xxx ۶۱۳۱      
۰۲۱۸ xxx ۶۱۳۱       

گزارش تخلف


گزارش مشکل


در صورت وجود مشکل در هر قسمت از آگهی لطفا به ما گزارش دهید.

لطفا مشکل مورد نظر خود را وارد کنید
علف کش گلايفوزيت

علف کش گلايفوزيت

استان تهران, شهر تهران

خیابان الهیه - خیابان خزر شمالی - پلاک ۱۸

a.ahmadi@rahaandish.com

جهت بازدید از سایت کلیک کنید!

بروز شده در : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

بازدید : 7

علف کش گلايفوزيت

گلايفوزيت علف كشی است عمومی و سيستميک از گروه گلايسين كه از طريق برگ جذب و همراه با هيدروكربن‌ها از مسير سيمپلاستيک به مناطق مصرف و ذخيره قند رسيده و در آنجا با تاثير بر روی آنزيم EPSPS از سنتز اسيدآمينه‌های آروماتيک جلوگيری می كند و ظرف يک يا دو هفته گياه را از بين می برد.

نام محصول: درختان میوه / علف هرز: علف های هرز یکساله و دائمی / میزان مصرف: 4 تا 12 لیتر در هکتار / زمان مصرف: زمانی که علف های هرز دائمی در حال گلدهی هستند.
نام محصول: نیشکر / علف هرز: علف های هرز یکساله و دائمی / میران مصرف: 1 تا 2 درصد / زمان مصرف: بعد از رویش علف های هرز بصورت لکه ای
نام محصول: نخیلات / علف هرز: علف های هرز یکساله و دائمی / میران مصرف: 4 تا 12 لیتر در هکتار
نام محصول: پسته / علف هرز: علف های هرز یکساله و دائمی / میران مصرف: 4 تا 12 لیتر در هکتار
و ... .


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.