پردیس پژوهان سبز توس

۰۵۱۳ xxx ۰۰۶۵      
۰۹۳۶ xxx ۶۸۷۰       

گزارش تخلف


گزارش مشکل


در صورت وجود مشکل در هر قسمت از آگهی لطفا به ما گزارش دهید.

لطفا مشکل مورد نظر خود را وارد کنید
پردیس پژوهان سبز توس

پردیس پژوهان سبز توس

استان خراسان رضوی, شهر مشهد

خراسان رضوی،مشهد،قاسم آباد،چهار راه حجاب و شاهد ۶۹

بروز شده در : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید : 117

پردیس پژوهان سبز توس

پردیس پژوهان سبز توس تولیدکننده کود و سم و بذر می باشد.

لیست محصولات تولیدی و وارداتی:
حشره کش فن والریت
علف کش پاراگوات
حشره کش اتیون
حشره کش مالاتیون
روغن ولک
کودهای آهن
کودهای گوگردی
کودهای جوشان
کود کمپوست
انواع بذر
کودهای زعفران
و ...


آدرس: خراسان رضوی،مشهد،قاسم آباد،چهار راه حجاب و شاهد 69

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.