شرکت شبنم صحرا

۰۸۵۱ xxx ۵۳۶۱      
۰۹۱۸ xxx ۱۹۰۵       

گزارش تخلف


گزارش مشکل


در صورت وجود مشکل در هر قسمت از آگهی لطفا به ما گزارش دهید.

لطفا مشکل مورد نظر خود را وارد کنید
پسته کله قوچی

پسته کله قوچی

استان همدان, شهر ملایر

کیلومتر ۵ – جاده اراک – روبرو هواشناسی

جهت بازدید از سایت کلیک کنید!

بروز شده در : ۱۵ مهر ۱۳۹۸

بازدید : 84

پسته کله قوچی

خصوصیات درخت:
این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت ۵/۳۰۹ سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت ۳۲۳ سانتیمتر (عرض متوسط) است. این رقم یکی از ارقام مهم تجاری می باشد که بعد از اوحدی دومین رقم از نظر اهمیت و سطح زیرکشت است. قطر تنه آن ۴/۱۱ سانتیمتر  یکی از ارقام با قطر تنه زیاد است.

گلدهی:
شروع گلدهی ۱۰ فروردین ماه (زودگل) مرحله تمام گل ۱۶ فروردین و طول دوره گلدهی ۱۳ روز است.

خصوصیات برگ:
درصد برگهای ساده ۵/۱۲% و درصد برگهای سه برگچه ای ۶/۱۵% (کمترین درصد در بین ارقام)، درصد برگهای چهار برگچه ای ۳/۲۰% (بیشترین درصد در بین ارقام)، درصد برگهای پنج برگچه ای ۵/۵۱% (بیشترین درصد در بین ارقام)، طول برگ ۲/۱۴۷ میلی متر (متوسط) عرض برگ ۷/۱۳۲ میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی ۶۳/۶۷ میلیمتر (کوتاه)، عرض برگچه انتهایی ۹/۴۳ میلیمتر (کم)، شکل برگچه انتهایی تخم مرغی پهن بوده و طول دمبرگ ۴۱ میلیمتر (متوسط)است. رنگ برگ تیره تر از اوحدی می باشد.

جوانه گل:
شکل جوانه گل کروی است.

خوشه میوه:
طول خوشه میوه ۴/۱۰ سانتیمتر (کم) و عرض خوشه میوه ۲/۱۰ سانتیمتر (متوسط)، قطر دم خوشه ۲/۸ میلیمتر (متوسط)، تعداد انشعابات اولیه بطور متوسط ۹/۹ عدد (کم)، تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه ۴/۱ عدد (کم)، خوشه دارای تراکم متوسط، وزن خوشه  تر ۴/۵۳ گرم (کم)، تعداد پسته های خوشه ۴/۱۸ (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه ۵۸/۱۸ گرم (کم)، درصد پسته های خندان ۲/۴۶% (متوسط)، درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل ۷/۱۴% (متوسط)، درصد پسته های نیمه مغز ۳/۲۲% (زیاد)، درصد پسته های پوک با پوست ۱۳% (کم). دارای انس خندان ۴۹/۲۳ (نسبتاً کم) و انس مخلوط ۱۹/۲۴ (کم) است.

میوه دهی:
تاریخ شروع رشد سریع جنین ۱ مرداد و زمان رسیدن میوه ها ۱۵ شهریور می باشد (متوسط رس).

میوه:
نوک میوه با پوست سبز خیلی کوتاه، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه سرخ خاکستری بوده و شکاف خوردگی پوست سبز، وزن تر میوه با پوست سبز ۳ گرم (بیشترین وزن را در بین ارقام دارا می باشد.)، وزن پوست سبز ۱۸/۱ گرم (بیشترین وزن را در بین ارقام دارا می باشد)، وزن خشک پسته ۱۷/۱ گرم (زیاد)، طول پسته خشک ۱۳/۲۰ میلیمتر (زیاد)، عرض پسته خشک ۸۴/۱۲ میلیمتر (زیاد)، شکل پسته خشک کروی است. موقعیت شکاف خوردن پوست استخوانی هم در طرف پشتی و هم در طرف شکمی هم اندازه بوده و درجه خندانی پوست استخوانی خیلی زیاد است.  وزن خشک مغز ۵۸۷/۰ گرم (متوسط تا زیاد) بافت پوست سبز متوسط و نیروی لازم جهت جدا کردن میوه از دم میوه متوسط می باشد. درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست ۸/۳۸% (خیلی کم)، رنگ رویی مغز سرخ خاکستری بوده و رنگ پوست استخوانی سفید با تیره گی متوسط است.

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.