وحید گودرزی

۰۹۱۹ xxx ۸۱۸۴       

گزارش تخلف


گزارش مشکل


در صورت وجود مشکل در هر قسمت از آگهی لطفا به ما گزارش دهید.

لطفا مشکل مورد نظر خود را وارد کنید
کودهای زیستی مایکوریزا معجزه کشاورزی

کودهای زیستی مایکوریزا معجزه کشاورزی

استان البرز, شهر کرج

کرج

بروز شده در : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

بازدید : 87

مزایای استفاده از کودهای زیستی مایکوریزا: ۱- ۷۰ تا ۳۰۰ % افزایش رشد گیاه بسته به نوع خاک و شرایط محیطی ۲- افزایش محصول تا ۵۰% بسته به نوع خاک و شرایط محیطی ۳- افزایش دوره آبیاری از ۱۲ روز یکبار به ۷۰ روز یکبار (کاهش مصرف آب تا ۶۰۰%) ۴- افزایش میزان جذب ریشه و جذب مواد غذایی ماکرو (فسفر، نیتروژن، پتاسیم، کلسیم و ...) و عناصر میکرو (آهن، روی، منیزیم و ...) حتی در شرایط فقر خاک ۵- افزایش مقاومت گیاه در برابر تمامی پاتوژن ها، نماتدها، قارچ های مضر و بیماری ها ۶- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش شوری خاک و آب، همچنین خشکی و کم آبی ۷- کاهش میزان خسارات ناشی از تمامی تنشهای زیستی و غیر زیستی ۸- افزایش مقاومت در برابر سرمازدگی و گرمازدگی گیاه و محصول ۹- ایجاد شرایط بهینه رشدی در شرایط نامساعد خاکی و آبی ۱۰- افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنش های فلزات سنگین ۱۱- تولید هورمونهای محرک رشد مانند اکسین ها و سایتوکینین ها و غیره در گیاه ۱۲- کاهش میزان از بین رفتن نهال ها در برابر آسیب های ناشی از جابجایی ۱۳- ارتباط زیستی با میکرو ارگانیسم های حل کننده فسفات های غیر قابل جذب برای گیاه و بسیاری مزایای دیگر...


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.