نظری

۰۱۷۳ xxx ۰۴۸۰      
۰۹۱۲ xxx ۹۸۹۲       

گزارش تخلف


گزارش مشکل


در صورت وجود مشکل در هر قسمت از آگهی لطفا به ما گزارش دهید.

لطفا مشکل مورد نظر خود را وارد کنید
کود ان پی کا پتاس بالا پروتولیف

کود ان پی کا پتاس بالا پروتولیف

استان گلستان, شهر گرگان

میدان مدرس ساختمان البرز طبقه سوم

info@keshavarzionline.com

تلگرام

اینستاگرام

جهت بازدید از سایت کلیک کنید!

بروز شده در : ۱۸ مهر ۱۳۹۸

بازدید : 138

کود ان پی کا پتاس بالا پروتولیف

کود ان پی کا PROTEOGREEN ایتالیایی (۴۳-۱۰-۵) با داشتن ۳%ازت، ۵%فسفات و ۴۰% پتاس بهمراه عناصر غذایی میکرو می باشد که برای کلیه محصولات زراعی و باغی در طی زمان رشد، مخصوصا در زمان تبدیل گل به میوه  قابل استفاده میباشد.
کود پروتولیف پتاس بالا جهت تامین عنصر پتاس و مقاومت در برابر بیماری ها و رنگ آوری میوه و سایز گرفتن آن استفاده میشود.

نقش پتاس و اهمیت آن در گیاه:
۱- در متابولیسم ازت و سنتز پروتئین ها نقش دارد.
۲- آنزيمهاي مختلف را فعال می كند.
۳- كار روزنه ها و روابط آبي گياه را تنظيم مي كند.
۴- در سوخت و ساز كربوهيدرات ها و عمل فتوسنتز نقش دارد.
۵- فعاليت هاي عناصر كاني اساسي و گوناگون را تنظيم و كنترل مي كند.
۶- خنثي سازي اسيدهاي آلي(از نظر فيزيولوژيكي داراي اهميت فراواني است) را برعهده دارد.
۷- تسريع رشد در سلولهاي مريستيمي را باعث مي شود.
۸ -باعث افزايش مقاومت گياهان در برابر كم آبي، سرمازدگی، آفات و بيماري ها می گردد.
۹- تاثير شدت نور را متعادل كرده، غلظت كلروفيل و عمل كربن گيري را افزايش می دهد.
۱۰ طول عمر گل هاي شاخه بريده و خاصيت انباري محصولات را افزايش می دهد.
۱۱- بازدهي(راندمان) آب آبياري و كودهای ازته را افزايش مي دهد.
۱۲ - فعاليـــت ريزوبيـــوم های تثبيـــت كننـدة ازت را افزايش داده، مانع تجمع نيتــرات در سبزی ها و صيفی جات مي گردد.
۱۳ -پتاسيم باعث افزايش سطح برگ، و افزايش بازده فتوسنتز مي شود، همچنين شدت فتوسنتز را هم بالا می برد.
۱۴ - تحمل گياه را به شوری افزايش داده، تنش رطوبتــي را كاهش و تنش های اقليمــی را به حداقــل ممكن می رساند.
۱۵- كارايـــي تعرق گياه درشرايط تنش آبي را به دليل افزايش تعداد و قطر دسته های آوندی افزايش می دهد.
۱۶– پتاسيم استقامت بافتهاي مختلف گياهان را افزايش می دهد.

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.