شرکت سبز یاخته

۰۱۷۳ xxx ۹۱۲۲      
۰۹۱۱ xxx ۳۰۴۴       

گزارش تخلف


گزارش مشکل


در صورت وجود مشکل در هر قسمت از آگهی لطفا به ما گزارش دهید.

لطفا مشکل مورد نظر خود را وارد کنید
کود مایع پی کی

کود مایع پی کی

استان گلستان, شهر گرگان

عدالت ۶۵، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد ۴

جهت بازدید از سایت کلیک کنید!

بروز شده در : ۱ مهر ۱۳۹۸

بازدید : 101

کود مایع پی کی

پی کی یک کود مایع بسیار غلیظ می باشد که با خدمت گرفتن جدیدترین تکنولوژی روز دنیا تولید شده است.این محصول با داشتن مقدار فراوانی از عناصر فسفر و پتاسیم قابلیت جذب از راه ریشه و برگ را دارا می باشد و استفاده از آن برای رفع کمبود موارد مربوط به فسفر و پتاسیم بویژه در سیستم های آبکشت و محلول پاشی برگی توصیه می شود. همچنین می توان آن را همراه با آب آبیاری و به صورت خاکی به کار برد.

ویژگی ها و مزیت ها:
فسفــر و پتاسیـم کـاملاً پایـدار و محلـول در آب
جرم حجمی و درصـد وزنـی بسیـار بـالا
قـابلیـت جـذب از راه ریـشـه و بـرگ
افـزایـش سنتـز پـروتئیـن در گیـاه
افـزایـش مقـاومـت گیاه در بـرابـر تنشهای محیطـی و کم آبـی
افـزایـش مقـاومـت گیـاه در بـرابـر بیماریهای قـارچی ، بـویـژه در صیفی جات و جـالیـز
افـزایـش وزن ، عملکـرد و کیفیـت محصـول
افـزایـش ریـشه دهـی بـویـژه در درختـان میـوه
بهبـود طعم و رنگ میــوه

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.