شرکت گلسنگ کویر

۰۹۱۲ xxx ۲۵۸۸       

گزارش تخلف


گزارش مشکل


در صورت وجود مشکل در هر قسمت از آگهی لطفا به ما گزارش دهید.

لطفا مشکل مورد نظر خود را وارد کنید
کود پارس هیومیک ۳

کود پارس هیومیک ۳

استان یزد, شهر اشکذر

شهرک صنعتی نیکو – بلوار گلدیس – کارخانه گلسنگ کویر یزد

جهت بازدید از سایت کلیک کنید!

بروز شده در : ۱۴ آبان ۱۳۹۸

بازدید : 126

کود پارس هیومیک 3

پارس هیومیک 3، کود هیومیکی با پتاسیم بالا همراه با عناصر ریزمغذی بصورت کلات شده با هیومیک اسید میباشد. هیومات پتاسیم در این کود کاملاً در آب محلول می باشد. این محصول را می توان بطور مستقیم و یا بصورت ترکیبی با اغلب کودهای آلی یا معدنی برای تمامی محصولات کشاورزی بکار برد.

هدف: تامین مواد آلی همراه با پتاسیم بالا و عناصر ریزمغذی، اصلاح ساختار خاک، افزایش مقاومت نسبت به شوری، کم آبی و بیماری ها.

دستور العمل مصرف:
کود پارس هیومیک 3 کاملاً محلول در آب است و در هر سیستم آبیاری قابل استفاده است.

مقدار، زمان و نحوه مصرف:
- باغات: 3-5 کیلوگرم در هکتار در آب آبیاری. بهتر است سه بار در طول فصل رشد تکرار شود. مرحله اول: اواخر زمستان تا اوایل بهار، قبل از گلدهی. مرحله دوم: دو هفته بعد از تشکیل میوه. مرحله سوم: 20 تا 30 روز قبل از برداشت.

- مزارع: 3-5 کیلوگرم در هکتار در آب آبیاری. بهتر است سه بار تکرار شود. مرحله اول: بعد از مرحله چهار برگی. مرحله دوم: قبل از گلدهی. مرحله سوم: 20 تا 30 روز قبل از برداشت.

- گلخانه ها: مقدار 500 تا 750 گرم برای هر هزار مترمربع در آب آبیاری. مرحله اول: قبل از کاشت. مرحله دوم: پس از مرحله 8 برگی. سپس تا پایان دوره رشد هر دو هفته یکبار تکرار شود.

توجه:
کود پارس هیومیک 3 نباید با کودهای حاوی کلسیم و منیزیوم بالا و ترکیبات اسیدی (pH<5) مخلوط گردد.


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.